Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

V Revmacentru byla zahájena léčba pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace krevními destičkami autologní (tělu vlastní) krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními destičkami (trombocyty).

 

trombocyty        trombocyty injekce
(ACP = autologous conditioned plasma  = tělu vlastní upravená plazma)

 

Nová biologická metoda léčby onemocnění pohybového ústrojí

 • Injekční aplikace tělu vlastní upravenou krevní plazmou je novou biologickou metodou pro léčbu pohybového ústrojí.
 • Nové poznatky, vycházející z tkáňovém inženýrství, prokázaly, že protizánětlivé a růstové faktory lidské krve mohou mít pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy. Léčba ACP metodou je založena na těchto nových poznatcích.
 • ACP metoda je bio léčba tělu vlastní upravenou plazmou, která je obohacena aktivovanými krevními destičkami (trombocyty) obsahující protizánětlivé a růstové faktory.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě mohou podporovat hojivé a regenerační pochody při poškození tkání pohybového ústrojí – kůže, svalů, šlach, vazů a kloubních chrupavek.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě se aplikují v injekční formě do oblasti, kde jsou tkáně pohybového ústrojí poškozeny.
 • Urychlení hojivých procesů měkkých tkání – šlach, svalů a vazů – udávají literární údaje až o 50%.
 • První klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou  ACP prokázaly zlepšení kloubní hybnosti a snížení kloubní bolesti při onemocněních a poškození kloubní chrupavky.

 

 

 

 

Výhody léčby pomocí krevních destiček originální metodou ACP oproti jiným metodám:

 

 • odběr krve a zpracování krve zcela uzavřeným originálním a bezpečným systémem ACP Arthrex™ (USA)
 • zpracování krve v jednom systému, který znemožňuje vniknutí infekce z okolí při odběru krve,  následné úpravě krve a při aplikaci růstovými faktory obohacené krevní plazmy
 • šetříme Váš čas - odběr krve a okamžité zpracování je bez nutnosti čekací doby k ošetření – čas odběru a aplikace je max. 20 minut
 • aplikace vždy zcela čerstvé  růstové faktory z krevních destiček upravené plazmy na rozdíl od jiných metod, které používají upravenou plazmu uloženou až několik týdnů po krevním odběru
 • okamžité využití zcela čerstvých růstových a protizánětlivých faktorů u nichž postupem času klesá jejich účinnost
 • použití biologické metody pouze s využitím vlastních tkání bez přidání jakýchkoli cizích látek
 • nejsou při metodě ACP přidávány do krevní plazmy žádné "tajemné látky" o nichž do detailu, i odborným lékařům, není známo jejich složení, a jejich další osud a budoucnost v kloubu
 • v případě onemocnění či jiných problémů pacienta lze léčbu kdykoli přerušit, aniž by již odebraná plazma přišla nazmar
 • úhrada léčby je jen vždy za každou aplikovanou dávku, nejsou požadovány zálohové platby předem, pacient může sám volit množství aplikovaných dávek podle reakce na léčbu a podle spokojenosti s pracovištěm, kde léčba probíhá
 • pacient tedy není ekonomicky nikterak vázán množstvím již odebrané krve a pokračováním lečby na jednom pracovišti pokud není s léčbou spokojen


 

sport        sport

 

Výhody léčby SVF buňkami a krevní plazmou v Revmacentru:

 

 • Revmacentrum je uznaným odběrovým zařízením k odběru a k autologní aplikaci SVF buněk Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) při zpracování SVF buněk tkáňovým zařízením Cellthera - http://www.cellthera.cz - (SUKLS145506/2012)
 • diagnostiku a léčbu provádí v Revmacentru (na rozdíl od jiných neortopedických pracovišť) zkušený specialista s nejvyšší odbornou kvalifikací pro léčbu pohybového aparátu oboru ortopedie a traumatologie s více než 35 letou klinickou praxí
 • znalost a kompetentnost erudované aplikace SVF buněk a krevní plazmy do všech velkých a středních kloubů (ramenní, loketní, zápěstí, kyčle, kolenní a hlezenní klouby) i s ultrazvukovou navigací
 • při podezření na zánětlivé onemocnění před léčbou SVF buňkami a ACP či během léčby možnost vyšetření krve pacienta metodou CRP přístrojem CRP přístrojem SMART 700-300 s vyhodnocením výsledku vyšetření během několika minut - zdarma v ceně léčby
 • možnost, vzhledem k tomu, že léčbu provádí erudovaný ortopéd, převzetí pacienta do trvalé ortopedické péče s využitím i jiné podpůrné komplexní bio léčby
 • pacient v Revmacentru po převzetí do léčby má zajištěnu komplexní a trvalou odbornou ortopedickou péči, možnost předepsání nejúčinnější komplexní farmakologické podpory a soustavné odborné sledování průběhu onemocnění, což u neortopedického pracoviště není možné
 • v případě zhoršení stavu možnost veškerého operačního řešení, včetně umělých kloubních náhrad na špičkovém pracovišti
 • Revmacentrum má kompletní nejmodernější vybavení pro diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, vč. laboratorních přístrojů k okamžité diagnostice a vyhodnocení případných komplikací (krvácivé stavy a zánětlivé procesy)
 • možnost platby platebními kartami v CZK i EUR, vč. přímých plateb v EUR, plateb fakturami


  Kvalita léčby:
 • Revmacentrum je certifikované odběrové zařízení k odběru a k autologní aplikaci SVF buněk (SUKLS145506/2012)
 • Revmacentrum je autorizované referenční a školící pracoviště pro léčbu krevní plazmou vlastní krve systémem Arthrex ACP
 • Revmacentrum je v ČR první ambulantní zdravotnické zařízení s Akreditací SAK ČR i s certifikací QMS ISO 9001:2009 a OHSAS 18001:2008
 • Ověřenými nezávislými autoritami je ověřena kvalita péče a bezpečnost pro pacienty