Úhrada léčby metodou ACP

 

Pro aplikaci růstových faktorů z  krevních destiček, kdy  je třeba dbát na maximální bezpečnost aplikace pro pacienta, je v Revmacentru volen, na rozdíl od jiných pracovišť, které pracují s otevřenými systémy využívající aplikaci růstových faktorů z krevních destiček (PRP), originální, zcela uzavřený patentovaný systém Arthrex ACP™.


Tento unikátní uzavřený pro odběr krve pacienta, zpracování a následnou aplikaci růstovými faktory obohacené plazmy z krevních destiček, zcela vylučuje kontakt odebrané a zpracovávané krve s okolním prostředím, na rozdíl od jiných metod pracujícími s otevřenými systémy zpracování materiálu (př. Orthokine). Uzavřený systém Arthrex ACP™  snižuje možnost kontaminace pacientovy plazmy z okolního prostředí na minimum. Z tohoto důvodu není nutno při použití metody Arthrex ACP™ odběr krve a následnou aplikaci růstovými faktory aktivované krevní plazmy z krevních destiček dělat na operačních sálech, jako je tomu třeba u jiných metod, které používají otevřené systémy zpracování materiálu. Proto je možno léčbu  systémem Arthrex ACP™ provádět ambulantně, za standardních aseptických podmínek, platných pro aplikaci nitrokloubních injekcí na ortopedických  a revmatologických pracovištích.


Podle způsobu získání růstových hormonů z krevních destiček a podle manipulace s plazmou se odvíjí i cena léčby pomocí růstových faktorů z krevních destiček. Cena léčby růstovými faktory aktivované krevní plazmy při použití originálního systému Arthrex ACP™ je na všech pracovištích přibližně stejná (př. cena ve Slovenské republice je 200 € za jednu aplikaci ACP).

Základní cena léčby zahrnuje vstupní režijní náklad na jednorázový originální dvoukomorový  systém odběrového systému  Arthrex ACP™, vč. dalšího originálního spotřebního materiálu a techniky, vědecky ověřený know how této biologické léčby  a cenu maximální bezpečnosti této metody pro pacienta.

Určité výkyvy základní ceny na různých pracovištích jsou následně možné dle teritoriální  kupní síly pacientů a dle ratingu pracoviště. Snížení režijní vstupů za cenu použití neoriginálních materiálů nebo jiných kompromisů, které vedou ke snížení prodejní ceny léčby ACP, by mohlo vést ke snížení kvality léčby i ohrožení maximální bezpečnosti pacienta, což není v souladu se zásadami naší společnosti.

 

  • Klinické vyšetření a vyšetření zobrazovacími technikami, které je nezbytné před léčbou ACP růstovými faktory aktivované krevní plazmy, je hrazeno ze zdravotního pojištění.
  • Vlastní aplikace originálními metodami ACP růstovými faktory aktivované krevní plazmy v celé EU není  hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Léčba ACP růstovými faktory aktivované krevní plazmy bez úhrady nebo cena minimální,  je možná pouze na pracovištích, kdy jde o výzkum, léčba je hrazena z grantů, sponzoringu nebo je užito jiných neoriginálních technik.

 

Vyšetření odborným lékařem, vč. ultrazvukového vyšetření, je hrazeno ze zdravotního pojištění na základě uzavřených smluv naší společnosti s partnerskými zdravotními pojišťovnami.

Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je smluvním partnerem ve všech oborech společnosti pro tyto zdravotní pojišťovny.

 

Ceník je dostupný na webu Společnosti Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o..

 

K úhradě léčby ACP zdravotními pojišťovnami:

Z veřejného zdravotního pojištění lze hradit pouze odborné klinické vyšetření k této léčbě, vyšetření ultrazvukem ev. RTG a odběry krve.

Při podezření na zánětlivé onemocnění před zahájením léčbou ACP či během léčby je v Revmacentru možnost okamžitého vyšetření krve pacienta metodou CRP zdarma.

Rovněž tak i kontrolní klinická vyšetření během a po léčbě metodou ACP jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Ke všem platbám akceptujeme rovněž platební karty:
Visa, Master Card, Maestro, Diners Club
 
credit_card