Formulář subjektivního hodnocení pacienta po aplikaci

 

Dotazník ve formátu MS Word .doc

V Revmacentru byla zahájena léčba pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace krevními destičkami autologní (tělu vlastní) krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními destičkami (trombocyty).

 

trombocyty        trombocyty injekce
(ACP = autologous conditioned plasma  = tělu vlastní upravená plazma)

 

Nová biologická metoda léčby onemocnění pohybového ústrojí

 • Injekční aplikace tělu vlastní upravenou krevní plazmou je novou biologickou metodou pro léčbu pohybového ústrojí.
 • Nové poznatky, vycházející z tkáňovém inženýrství, prokázaly, že protizánětlivé a růstové faktory lidské krve mohou mít pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy. Léčba ACP metodou je založena na těchto nových poznatcích.
 • ACP metoda je bio léčba tělu vlastní upravenou plazmou, která je obohacena aktivovanými krevními destičkami (trombocyty) obsahující protizánětlivé a růstové faktory.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě mohou podporovat hojivé a regenerační pochody při poškození tkání pohybového ústrojí – kůže, svalů, šlach, vazů a kloubních chrupavek.
 • Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě se aplikují v injekční formě do oblasti, kde jsou tkáně pohybového ústrojí poškozeny.
 • Urychlení hojivých procesů měkkých tkání – šlach, svalů a vazů – udávají literární údaje až o 50%.
 • První klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou  ACP prokázaly zlepšení kloubní hybnosti a snížení kloubní bolesti při onemocněních a poškození kloubní chrupavky.

 

 

 

 

Výhody léčby pomocí krevních destiček originální metodou ACP oproti jiným metodám:

 

 • odběr krve a zpracování krve zcela uzavřeným originálním a bezpečným systémem ACP Arthrex™ (USA)
 • zpracování krve v jednom systému, který znemožňuje vniknutí infekce z okolí při odběru krve,  následné úpravě krve a při aplikaci růstovými faktory obohacené krevní plazmy
 • šetříme Váš čas - odběr krve a okamžité zpracování je bez nutnosti čekací doby k ošetření – čas odběru a aplikace je max. 20 minut
 • aplikace vždy zcela čerstvé  růstové faktory z krevních destiček upravené plazmy na rozdíl od jiných metod, které používají upravenou plazmu uloženou až několik týdnů po krevním odběru
 • okamžité využití zcela čerstvých růstových a protizánětlivých faktorů u nichž postupem času klesá jejich účinnost
 • použití biologické metody pouze s využitím vlastních tkání bez přidání jakýchkoli cizích látek
 • nejsou při metodě ACP přidávány do krevní plazmy žádné "tajemné látky" o nichž do detailu, i odborným lékařům, není známo jejich složení, a jejich další osud a budoucnost v kloubu
 • v případě onemocnění či jiných problémů pacienta lze léčbu kdykoli přerušit, aniž by již odebraná plazma přišla nazmar
 • úhrada léčby je jen vždy za každou aplikovanou dávku, nejsou požadovány zálohové platby předem, pacient může sám volit množství aplikovaných dávek podle reakce na léčbu a podle spokojenosti s pracovištěm, kde léčba probíhá
 • pacient tedy není ekonomicky nikterak vázán množstvím již odebrané krve a pokračováním lečby na jednom pracovišti pokud není s léčbou spokojen


 

sport        sport

 

Výhody aplikace ACP metodou v Revmacentru:

 • diagnostiku a léčbu krevní plazmou provádí (na rozdíl od jiných neortopedických pracovišť) zkušený specialista oboru (ortopedie) s nejvyšší odbornou kvalifikací pro léčbu pohybového aparátu oboru ortopedie a traumatologie s 35 letou klinickou praxí
 • znalost a kompetentnost erudované aplikace krevní plazmy do všech kloubů (ramenní, loketní, zápěstí, kyčle, hlezenní klouby) i s ultrazvukovou navigací
 • při podezření na zánětlivé onemocnění před zahájením léčbou ACP či během léčby je v Revmacentru možnost okamžitého vyšetření krve pacienta metodou CRP zdarma
 • možnost, vzhledem k tomu, že léčbu provádí erudovaný ortopéd, převzetí pacienta do trvalé ortopedické léčby s využitím jiné podpůrné bio léčby
 • péče o pacienta není zúžena jen na "píchání plazmy do kloubu", jak uvádí jiná, neortopedická pracoviště
 • pacient v Revmacentru po převzetí do léčby metodou ACP má garantovánu komplexní a trvalou odbornou ortopedickou péči
 • garantujeme trvalé sledování pacienta po léčbě krevní plazmou a v případě zhoršení stavu možnost operačního řešení
 • Revmacentrum má kompletní nejmodernější vybavení pro diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, vč. laboratorních přístrojů k okamžité diagnostice a vyhodnocení případných komplikací (krvácivé stavy a zánětlivé procesy)
 • možnost platby platebními kartami v CZK i EUR, vč. přímých plateb v EUR


  Kvalita léčby:
 • Revmacentrum je autorizované referenční a školící pracoviště pro léčbu krevními destičkami z vlastní krve systémem Arthrex ACP
 • Revmacentrum je první a dosud jediné akreditované ambulantní zdravotnické zařízení v ČR a certifikované zařízení systémem ČSN EN ISO 9001:2008
 • Společnost Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o., je držitelem mezinárodních certifikátů systémů managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008.

  Dne  7.12.2011 naše společnost úspěšně obhájila certifikaci systému managementu kvality péče QMS ISO ČSN ISO 9001:2009 a získala certifikát systému managementu bezpečnosti BOZP ČSN OHSAS 18001:2008  na další 3 roky.


  Certifikace  dle ČSN ISO 9001:2009 ČSN OHSAS 18001:2008  je získána pro všechny zdravotnické a nezdravotnické služby v Revmacentru®.