Nejčastější dotazy

 

1. Jak probíhá léčba pomocí růstových faktorů vlastní plazmy z krevních destiček metodou ACP ve vašem zdravotnickém zařízení ?

V Revmacentru®  je po telefonickém kontaktu pacient pozván ke vstupnímu indikačnímu vyšetření. Při tomto vyšetření je pacient vyšetřen odborným lékařem, je prohlédnuta a zhodnocena zdravotnická dokumentace pacienta vč. RTG snímků, je provedeno vyšetření USG. Po tomto vyšetření je posouzena vhodnost léčby ACP. Pokud je pacient vhodný k léčbě ACP jsou následně dohodnuty termíny léčby metodou ACP podle kapacitních možnosti Revmacentra® a podle přání pacienta. Při vstupním indikačním vyšetření se léčba metodou ACP neprovádí. Vstupní indikační vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Následná léčba metodou ACP je v Revmacentru®   již dohodnutém čase dle plánu léčby. Léčbu v  Revmacentru® metodou ACP je možno naplánovat jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách, dle možností a času pacienta.   

 

2. Lze využít léčbu pomocí růstových faktorů krevní plazmy z krevních destiček metodou ACP při léčbě tenisového lokte, golfového lokte a příbuzných onemocnění?

Léčba tzv. entezopatií (př. tenisový loket, golfový loket,  bolestivá třísla, aj.) jsou vhodnou indikaci k léčbě protizánětlivými a růstovými faktory metodou ACP.  Tuto biologickou léčbu lze s výhodou kombinovat s jinými fyzikálními metodami k léčbě  úponových bolestí, nejlépe s metodou léčby rázovou vlnou ESWT.  Metodu ACP užíváme k urychlení hojení po předchozí léčbě rázovou vlnou ESWT. Zejména u golfového lokte je užití obou metod
výhodné.

 

3. Kolik dávek upravené krevní plazmy ACP je vhodné k léčbě úponových onemocnění?

K léčbě úponových bolestí používáme aplikaci ACP zpravidla ve dvou dávkách v týdenním intervalu.

 

4. Je metoda pomocí růstových faktorů krevní plazmou metodou ACP vhodná k léčení onemocnění šlach nebo  poranění menisků a  vazů?

Metoda pomocí růstových faktorů krevní plazmou metodou ACP je zejména vhodná k doléčení poranění menisků nebo kloubních vazů. Rovněž je metoda ACP vhodná k doléčení svalových poranění po částečném přetržení, nebo po operativním léčení. Léčba měkkých tkání metodou ACP se urychluje až o 50%, což zejména u sportovců je jistě zajímavé.

Při onemocnění šlach je užití  metody ACP zejména výhodné, neboť tradiční podávání kortisonoidů do oblasti šlach je velice riskantní pro nebezpečí známého pozdějšího možného přetržení šlachy. Bioléčba pomocí růstových a protizánětlivých faktorů ACP tato rizika nepřináší.

 

5. Jak probíhá léčba krevní plazmou metodou ACP u kloubních potíží s porušením kloubní chrupavky čéšky - chondropatií?

U kloubních onemocnění  s porušením kloubní chrupavky, tzv. chondropatií čéšky (chondromalacie pately) jsou indikovány zpravidla iniciální 3-4 dávky krevní plazmy metodou ACP podle stupně poškození.

 

6. Jak probíhá léčba krevní plazmou metodou ACP u kloubních potíží s porušením kloubní chrupavky při kloubní artróze (osteoartróze)?

U kloubních onemocnění s degenerativním či poúrazovým postižením kloubní chrupavky artrózou  je doporučeno při zahájení léčby zpravidla 4-6  dávek krevní plazmy metodou ACP podle stupně poškození. Při kontrolních vyšetřením, zpravidla po 4-6 měsících, jsou dávky upraveny dle efektu léčby a dle stupně postižení.

 

7. Je možno metodu ACP kombinovat i s jinými metodami bioléčby při léčbě  kloubní artrózy?

Metodu ACP při léčbě kloubní artrózy lze kombinovat např. s aplikací kyseliny hyaluronové. Některý z preparátů kyseliny hyaluronové s výhodou doporučujeme k udržení efektu léčby metodou ACP.

 

8. Kdy lze léčbu krevní plazmou metodou ACP použít po předchozí aplikaci injekce kortisonoidu?

Injekční nitrokloubní léčba kortisonoidy se používá ke zklidnění podrážděného kloubu. Vzhledem k tomu, že se většinou používají v klinické praxi depotní preparáty kortisonoidů, tj. léky, které se pozvolna v kloubu rozpouští a jejich účinek přetrvává až 2 měsíce od aplikace, nejdříve doporučujeme po předchozí aplikaci kortisonoidu aplikovat ACP nejdříve až po 6 týdnech.

 

9. Jaká jsou rizika při léčbě metodou ACP?

Při léčbě vlastní (autologní) krevní plazmou metodou ACP jsou rizika komplikací snížena na minimum. Díky tomu, že k léčbě používáme v Revmacentru® uzavřený systém léčby -originální metodu ACP - nepřichází v úvahu kontaminace zpracovávané krve např. infekcí.

Upravená plazma obohacená růstovými faktory se po zpracování aplikuje ihned do ošetřované tkáně.  Růstové a protizánětlivé faktory při použití metody ACP, na rozdíl od jiných používaných metod, kdy je plazma skladována až několik týdnů, neztrácejí svou účinnost. Do krevní plazmy se u metody ACP nepřidávají rovněž žádné cizorodé látky, proto i riziko alergií či reakcí na jinou látku u metody ACP neexistuje. Metoda léčby krevnímu destičkami je tedy maximálně výhodná a bezpečná pro pacienta.

 

10. Je možno metodou ACP použít u pacienta, který je současně léčen protisrážlivou léčbou?

Metodu ACP je možno použít i u pacientů, kteří jsou dlouhodobě léčeni antikoagulační léčbou kumarinovými preparáty (př. Warfarin). U těchto pacientů nelze zpravidla využít při léčbě kloubního onemocnění osteoartrózou jinou protizánětlivou léčbu medikamenty typu nesteroidních antiflogistik. Léčba metodou ACP je u těchto pacientů z těchto důvodů velice výhodná.

 

11. Je možné aplikovat metodou ACP i u pokročilých stupňů degenerativního kloubního onemocnění?
Tedy u artrózy III. a IV. stupně?

Léčbu ACP lze, dle našeho názoru, využít i u pokročilých stupňů artrózy III. a IV. stupně. Zejména u těch pacientů, u kterých z různých důvodů nelze přistoupit k plánované kloubní náhradě kloubem umělým – endoprotézou. A to př. u pacientů s interními komplikacemi, u pacientů, u kterých je výhodné odsunout plánovanou operaci na pozdější období, například pro nízký věk, pracovní zaneprázdnění, aj. Léčba metodou ACP zastaví degenerativní proces a kloub minimálně „zakonzervuje“.

 

12. Jaký je, podle vašich a literárních údajů efekt léčby metodou ACP u léčby artróz?

Nelze jednoznačně odpovědět. Čím dříve je metoda ACP u pacienta s artrózou použita, tím jsou samozřejmě lepší výsledky. Literární údaje z USA uvádí až 86% zlepšení subjektivních potíží po léčbě metodou ACP. Je to procento překvapivě vysoké. Naše dosud krátkodobé výsledky tyto údaje potvrzují.

 

13. Je vhodná léčba metodou ACP vhodná i u zjištěné artrózy I. stupně?

Léčba pomocí růstových faktorů z krevních destiček vlastní krevní plazmou u osteoartrózy I.st. je naprosto vhodná. Jednoznačně - čím je lehčí stupeň osteoartrózy, tím lepší výsledek léčby a dlouhodobější pozitivní výsledky pro regeneraci chrupavky metodou ACP.

 

14. Je metoda ACP uznanou metodou k léčbě?

Metoda ACP Double Syringe je kromě Evropy schválena i v USA Federálním úřadem pro léčiva (FDA), který je znám svým velmi kritickým přístupem při schvalování léčebných preparátů.  Proto je možno tuto metodu používat na pracovištích s licencí České lékařské komory v oboru ortopedie.

 

15. Mohu zahájenou léčbu metodou ACP přerušit, aniž by se snížila účinnost této metody nebo by byla léčba znehodnocena?

Samozřejmě lze léčbu metodou ACP přerušit, aniž by byl účinek léčby znehodnocen. Léčbu lze přerušit z důvodu možného náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálých pracovních či osobních důvodů. S výhodou lze v naší společnosti léčbu metodou ACP naplánovat i tak, aby příkladně jedna polovina léčby proběhla plánovaně, popř. po 2 - 3 týdenní přestávce (dovolená, pracovní cesta) byla léčba dokončena. To je velká výhoda léčby ACP, kdy na rozdíl od jiných metod používající k léčbě růstové faktory z krevních destiček ve vlastní krevní plazmě, není léčba vázána na předchozí odběr většího objemu krve a následné konzervaci produktů krevní plazmy. Při léčbě metodou ACP je vždy odebráno jen malé množství krve (cca 10 ml), které je bezprostředně zpracováno. Takto získaná plazma obohacená koncentrátem růstových faktorů je ihned aplikována do postižené oblasti. Pacient tedy léčbu metodou ACP může kdykoli  přerušit nebo zrušit, aniž je jakkoli vázán na předchozí krevní odběr.

 

16. Jaká je možnost úhrady léčby metodou ACP ve vaší společnosti?

Každá aplikace krevní plazmy je hrazena pacientem po aplikaci. Žádný finanční obnos nebo zálohu na léčbu dopředu nevybíráme. V naší společnosti je možnost jak přímé platby v CZK, tak i v platných světových měnách, nebo je možnost úhrady léčby platební kartou.