Poznámky

 

Vlastní poznámky Revmacentra k aplikaci krevními destičkami obohacené autologní  krevní plazmy


Metoda  léčby pohybového aparátu upravenou vlastní plazmou je metodou perspektivní v tkáňovém inženýrství využitím růstových faktorů aktivovaných krevních destiček.


Z tohoto důvodu jsme tuto léčbu jsme zařadili do našeho spektra léčby v souladu s biochirurgickým zaměřením naší společnosti a pro značný zájem pacientů o tento biologický typ léčby.


Metodou bio léčby vlastní plazmou obohacenou krevními destičkami (trombocyty) nelze kloubní chorobu (artrózu, resp. osteoartrózu) úplně vyléčit, nejde jistě o  léčbu všemocnou.

 

ACP metodou ale lze  pozastavit degenerativní proces kloubní chrupavky a stav kloubu „do jisté míry“ zlepšit. Růstové faktory z krevních destiček vlastní krevní plazmy nejlépe stimulují  chrupavčitou tkáň k regeneraci. Literární údaje udávají i taková zlepšení regenerací chrupavky, že dochází k oddálení i případně vyloučení nutnosti postoupit operaci umělou kloubní náhradou. To je značná výhoda zejména u mladších jedinců s kloubní artrózou nebo u pacientů vysoce rizikových k umělé kloubní náhradě pro jiná interní nemocnění. Metodu lze použít i u těch pacientů, kde je nutno případnou operaci maximálně oddálit. Léčba metodou ACP je metodou pacienta nezatěžující s minimalizací komplikací.

 

V žádném případě však tato metoda pomocí krevní plazmy nenahradí u pokročilých artróz, zejména s anatomickými deformitami kosti, nutnost náhrady kloubu kloubem umělým - aloplastikou (endoprotézou).

 

Zkušenosti s metodou ACP jsou ve světě pětileté. V ortopedii hovoříme v tomto časovém horizontu pouze o krátkodobých, eventuálně o střednědobých výsledcích. O dlouhodobých výsledcích  lze hovořit v ortopedii až po 10 letech. Přesto, že tedy jde o krátkodobé ev. střednědobé výsledky s léčbou artrózy pomocí krevní plazmy, které jsou dosud publikované, ale i již i naše již půlroční výsledky, jsou výsledky této léčby pomocí metody ACP více než povzbudivé.

 

V naší společnosti klademe důraz na komplexnost léčby artrózy. Využíváme tedy k léčbě nejen pouze jednu metodu, ale plně využíváme i možnosti celkové komplexní léčby podpůrnými medikamenty k léčbě osteoartrózy - léky ze skupiny léčiv modifikující chorobu (SYSADOA, DMOADs), a zejména rovněž vysoce  hodnotíme uplatnění nitrokloubních injekcí kyseliny hyaluronové. Samozřejmě celková režimová opatření (úprava váhy, rehabilitace, lázeňská léčba aj.) jsou nezbytností této komplexní léčby kloubní artrózy.

 

V kombinaci všech těchto bio metod vidíme budoucnost a efektivitu pro konzervativní  léčbu kloubní artrózy. Až po vyčerpání těchto konzervativních bio metod doporučujeme pacientovi s osteoartrózou, pokud jeho osobní komfort, anatomické poměry rozvoje artrózy a zdravotní stav dovolí, operaci kloubem umělým. Musíme totiž počítat s tím, že žádný umělý kloub není natrvalo, ale že má určitou životnost a že bude někdy nutno umělý kloub vyměnit. Týká se to zejména, dle našich více než 30 letých zkušeností, zejména umělých kloubních náhrad kolenních kloubů.

 

Správnost naší filosofie a odůvodněnost naší taktiky vedení komplexní léčby osteoartrózy kolenního kloubu nyní potvrdily i výsledky srovnávací studie uveřejněné v The New England Journal of Medicine, Oct. 22, 2015, která ukázala, že řádně vedená konzervativní léčba osteoartrózy vykazuje lepší výsledky než implantace umělé kloubní náhrady http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1505467