Princip léčebného účinku aktivovaných krevních destiček

 

Krevní destičky (trombocyty) jsou vlastní krevní elementy, které jsou při neporušené cévní stěně v klidovém (inaktivním) stavu. Po porušení cévní stěny nebo po odběru krve se aktivují a uvolňují bílkovinné složky s růstovými a protizánětlivými faktory. Tyto bílkovinné aktivované růstové a protizánětlivé faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační  procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do oblasti poškozených tkání dochází k urychlení hojivých procesů, k regeneraci a reparaci tkání a k zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia.


  

Krevní destičky (trombocyty) po aktivaci mimo krevní řečiště uvolňují proliferativní a morfogenické bílkoviny – růstové faktory  - Growth Factors (GFs).

Tyto růstové faktory zahajují a způsobují regenerační a reparační procesy ve tkáních — kůže, podkoží, chrupavky, šlachy, svaly i kosti.

 

Hlavní úloha růstových faktorů z krevních destiček:

  • Indukují proliferaci a diferenciaci různých typů buněk, jako jsou kmenové buňky, osteoblasty a epidermální buňky
  • Zvyšují a ovlivňují  produkci kolagenu, proteoglykanu a tkáňových inhibitorů metallproteináz (TIMP)
  • Stimulují angiogenézu
  • Způsobují  chemotaxi

Všechny tyto  procesy umocňují celkový efekt účinku růstových faktorů

Tyto růstové faktory zahajují procesy hojení všude tam,  kde jsou aplikovány.

 

Růstové faktory důležité pro hojení:

 

Druh růstového faktoru Jméno růstového faktoru
Zdroj
Efekt

 

IGF-1

Insulin-like growth factor
aktivované krevní destičky
stimulace osteoblastů – růstu a diferenciace

 

EGF

Epidermal growth factor
aktivované krevní destičky
stimulace epidermálních buněk, růstu a diferenciace, angiogenéza

 

VEGF

Vascular endothelial growth factor
aktivované krevní destičky
angiogenéza, chemoatractant osteoblastů

 

PDGF

Platelet-derived growth factor
leukocyty
mitogenéza mesenchymálních SVF buněk (MSCs)

 

TGF-ß

Transforming growth factor-beta
aktivované krevní destičky
stimulace syntézy DNA

zdroj: www.arthrex.com