Technika léčby ACP

 

Léčba s využitím metody ACP je léčba ambulantní a nevyžaduje hospitalizaci.


Podmínkou zahájení léčby krevnímu destičkami obohacené plazmy je zkušeným lékařem zhodnocení zdravotnické dokumentace, zejména RTG snímků a operačního protokolu. Následuje odborné klinické a ultrazvukové vyšetření se zhodnocením vhodnosti a efektivity uvažované léčby krevními destičkami obohacené vlastní upravené krevní plazmy.

Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 10 ml žilní krve zpravidla z oblasti loketní kloubní jamky do speciálního odběrového setu. Tato krev se v tomto setu následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve  již s aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává systémem Arthrex ACP™ DSS po odběru přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádaná jiná manipulace.

V Revmacentru využíváme při úpravě krve a léčbě pouze originální patentovaný systém  Arthrex ACP™ DSS (USA).

Jen metoda Arthrex ACP™ používá ke zpracování krve patentovaný zcela uzavřený systém dvojité injekční stříkačky (Double Syringe System - DSS), který znemožňuje vniknutí infekce z okolí do odebrané krve a zpracovávané krevní plazmy.


DSC_6483     DSC_6526


DSC_6574

 

Po úpravě vlastní krve již s protizánětlivými, růstovými a regeneračními faktory se následně aplikuje aktivovaná krevní plazma do poškozené tkáně nejlépe s ultrasonografickou navigací.Celý proces jedné aplikace trvá cca 30 minut. Léčba se opakuje zpravidla s odstupem 1 týdne.